WBM 2022

JAROSŁAWSKA GRUPA BIEGOWA SOKÓŁ

Rok 2018 był dla nas przełomowy, dołączyło do nas sporo nowych osób, współpracowaliśmy przy różnych projektach biegowych pomagając i biorąc w nich czynny udział jako wolontariusze. Jesteśmy Grupą widoczną na wielu imprezach biegowych w całym kraju i za granicą. Z tych różnych potrzeb i oczekiwań powstał pomysł założenia stowarzyszenia co pomoże zwiększyć nasze możliwości działania.

Zebranie założycielskie odbyło się 5 stycznia 2019 r., podczas którego 22 członków założycieli powołało do życia stowarzyszenie Jarosławska Grupa Biegowa Sokół. Podczas spotkania przyjęto uchwalono statut, wytyczono kierunki działania i wybrano władze stowarzyszenia.

Zarząd przeprowadził wszystkie niezbędne i wymagane czynności formalno-prawne, w konsekwencji których w dniu 22.01.2019 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Stowarzyszenie Jarosławska Grupa Biegowa Sokół zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000767569, co jest równoznaczne z uzyskaniem zdolności prawnej. Stowarzyszenie uzyskało również numer REGON 382377616 oraz numer NIP 792 230 53 55.

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w wielu obszarach a w szczególności:

  • Promocja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
  • Organizacja imprez biegowych oraz cyklicznych spotkań biegowych.
  • Wspieranie społecznej aktywności obywateli w zakresie kultury fizycznej i sportu, edukacji, oświaty i ochrony zdrowia.
  • Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia, promowanie i organizacja profilaktyki antyuzależnieniowej.
  • Prowadzenie działalności na rzecz poprawy i zapobiegania degradacji środowiska naturalnego.
  • Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, bezdomne i seniorzy.
  • Sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży.
  • Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej.


Naszą Grupę tworzą ludzie o wielkiej pasji, a bieganie to dla nich sposób na życie. Uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia uczy kompetencji obywatelskich oraz sprzyja budowaniu zaufania i wzmacnia identyfikację lokalną.
   

Chcemy by było nas jak najwięcej – bo razem możemy więcej!

 

JGB SOKÓŁ